Szept

13 tekstów – auto­rem jest Szept.

Zostaw!
Od­daj nożyczki i nie od­ci­naj mi
Skrzy­deł miłości .
Nie ma uczucia
Które by je mogło przykleić! 

myśl

Dla Ciebie , za to że
dałeś mi od­czuć spa­lony smak świata.
Ty się nim delektujesz
Ja mam od­ruchy wymiotne. 

myśl

Niedokończenie...
niewol­nicą włas­nych nieusłucha­nych myśli
Na prze­gubie ślady
Po wrzy­nających się sznu­rach uczuć. 

myśl

Jak co dnia no­gi na parapet
Słuchaw­ki na uszy - próbuję zagłuszyć świat
I wma­wiać so­bie - wszys­tko w porządku
Dziś się nie udało
W końcu wyszłam , żeby nie zwariować
Stojąc po środ­ku kałuży
Przeg­rałam walkę z łzami
Spływając te­raz po kurtce
Moczą mi glany. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Nie za­bieram mi tam­tych kil­ku chwil...Może kiedyś zbu­duję z nich klam­ki , które jeszcze nie za­padły w sen. 

myśl

Nig­dy nie zaz­nając szczęścia
wreszcie je poczułam
to dziw­ne -jak­by ktoś mnie
sys­te­matycznie napełniał
ga­zem roz­we­selającym .

Niekon­tro­lowa­ny uśmiech
wpełza mi na twarz
śmieję się
aż do całkowitego
za­paro­wania okularów
po­mijając fakt że ich nie noszę.

Spec­jalnie dla Ciebie Al­giido :) 

myśl

Twarzą w twarz ze Śmiercią
Śmiejącą się w oczy i niełaskawą.
Lek­ce­ważącą i głuchą na nieme protesty
I op­lu­wanie resztka­mi błota wyzwisk.

Zaśmieje sie tyl­ko tra­gicznym szeptem
I w jed­nej chwi­li sta­niesz obok niej
Następca , ot co.
Mgła pochłonie , uczu­cia zanikną.
Ka­mien­na , sta­lowa twarz.
Zaśmiałam się tra­gicznym szeptem.


Kiedyś kto to sko­men­to­wał : 
"Chłod­no, mrocznie, z pazurkiem.
Oooo tak." 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Kil­ka in­te­resow­nych do siebie słów
Ma­kab­ryczne westchnienie
Półmrok , opar­ta o krzesło butelka
Za ok­nem po­nura i prze­cud­na noc
I wreszcie człowiek , półprzytomny. 

myśl

Po sta­lowej twarzy spływały łzy.Przez chwilę wyglądała jak­by nap­rawdę było w niej tchnienie życia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Pies leżący
pod ob­ro­towym krzesełkiem
Z przym­knięty­mi sen­ny­mi oczami
W po­zie mod­li­tew­no - śpiącej 

myśl
Szept

Zielonooka .

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szept

Użytkownicy
R S T
Aktywność